Koreláty s aspekty


Popis programu

Program vypočítá a graficky znázorní vztahy mezi dvěma entitami. Nejčastěji počítáme vztahy mezi osobami, je však možné počítat korelace s důležitými životními událostmi jako jsou svatba, položení základního kamene domu, začátek podnikání apodobně. V tomto programu se automaticky vyznačí významné aspekty.

 • Program vypočítá:

  • Zvíře a prvek dne, roku, měsíce a dvouhodiny narození
  • Kolik jinové a jangové energie mají entity
  • Životní hexagramy
  • Ming Kua
  • Vztahy na jednotlivých úrovních z hlediska vzájemného působení prvků (cykly rození, ovládání, stejnosti a harmonie)
  • Významné aspekty: schopnost telepatie, velkou monádu, vztahy "vysílač - přijímač", starostlivost, dvojité ovládání