Numerologický analytický list


Popis programu

Program je sestaven na základě knihy Taoistická numerologie od Mistra Chiana Zettnersana. Po vypsání jména program spočítá součet souhlásek, samohlásek a vypíše číslo vývojové, osobnostní, vztahů atd. Čísla následně zapíše do mřížek s tím, že vypíše tělesná, duchovní a duševní čísla a zobrazí výsledek opět v podobě mřížek.

  • Program vypočítá:

    • Součty písmen, číslic
    • Čísla osobnostní, vývojové, vztahů, dědičné, osudové,...
    • Naplní mřížky podle předem daným pravidel