Koreláty přehledně


Popis programu

Tento program podobně jako program Koreláty vypočítá a graficky znázorní vztahy mezi dvěma entitami. Protože je dobré vidět a porovnávat najednou například energie v rodině, je v tomto programu možnost najednou porovnávat až osm osob, schéma porovnání si každý zvolí sám, například jedna osoba s dalšími členy rodiny.

 • Program vypočítá:

  • Zvíře a prvek dne, roku, měsíce a dvouhodiny narození
  • Kolik jinové a jangové energie mají entity
  • Životní hexagramy
  • Ming Kua
  • Vztahy na jednotlivých úrovních z hlediska vzájemného působení prvků (cykly rození, ovládání, stejnosti a harmonie)
  • Znázornění vztahů pro více osob najednou