Zátěže


Popis programu

Program Zátěže múžeme využít podobně jako základní program Astrotyp. Kromě Cesty života a postnatální tabulky obsahuje všechna data. Navíc přistupuje energie roku, dne a hodiny z hlediska působení na naše zdraví, energie naší osoby a energie času se sčítají a vytvářejí výslednou "zátěž". V tabulkách je zobrazen den po dni. Názorně vidíme, že Karel (viz vzor) by se na jaře měl více starat o srdce a pro něj jaro nebude vhodná doba například k operaci srdce. Naopak v listopadu mu bude hej.

 • Program vypočítá:

  • Zvíře a prvek dne, roku, msíce a dvouhodiny narození
  • Kolik jinové a jangové energie dostal zrozenec do vínku
  • Ming Kua
  • Zátěže na jednotlivých orgánech - prenatální tabulka
  • Období, kdy je pravděpodobnější propuknutí nemoci - můžeme účinněji dělat prevenci nebo plánovat operace.