• tai-chi
  Cvičení starých čínských Mistrů
  TAI-CHI CHUAN
  ČCHI-KUNG
  Přijďte si to vyzkoušet
 • Benefity Tai-chi
  Cvičení vám přinese
  Zlepšení zdraví
  Duševní pohodu
  Nalezení sebe sama
  Pochopení druhých
  Vnímavost a soustředění
  Trpělivost a toleranci
  čtěte více
 • taiči
  Nový kurz pro začátečníky
  Čtvrtek od 18:00
  21. září 2023
  Více informací

"Měkké přemáhá tvrdé, slabé vítězí nad silným. Poddajné vždy získává převahu nad nepoddajným. To je princip vlády nad věcmi, princip mistrovství skrze harmonii."

Lao-c

"Moudrý člověk odvrací nebezpečí než se objeví a léčí nemoc dříve, než propukne."

Čínský mistr

"Jak příjemné zkoumat přírodu a sebe zároveň, nečinit násilí jí ni duchu svému, nýbrž obé v jemné vzájemnosti uvádět do rovnováhy."

Johann Wolfgang Goethe

Cvičíme styl Jang, linii Tung


Jang Čeng Fu

Mistr Jang Čeng Fu je tvůrcem současné podoby dlouhé pomalé formy stylu Jang. Vyrústal v rodině mistrů tohoto bojového umění. Jeho dědeček Yang Luchan byl známým mistrem Tai-chi chuanu. Do jeho domu přicházeli studenti, někteří cvičili formu, někteří cvičili ve dvojici, mnozí cvičili neúnavně po celý den. Tehdy se Tai-chi skládalo ze třinácti forem. V dospělém věku Mistr Jang Čeng Fu tyto formy spojil v jednu dlouhou, kterou cvičíme dodnes.

Tung Jing Čieh

Mistr Tung Jing Čieh byl senior studentem a později pomocníkem Mistra Jang Čeng Fu. Studoval také u jeho bratra Jang Šao-hou. Napsal knihy "Vysvětlení Tai-chi chuanu" a "Principy Tai‑chi chuanu". Nejdůležitější myšlenky z těchto děl najdete v sekci "ze zkušeností Mistrů". Umění Tai-chi se pak předávalo v rodině Tung prostřednictvím syna Tung Hu-linga, vnuků Tung Kai Yinga a Dong Zheng Chenga a pravnuků Alexe Donga a Tung Chen Weie.

Ze zkušeností Mistrů

pár slov o Tai-chi


Kde Tai-chi vzniklo?

Staří dávnověcí Číňané se snažili nalézt takový životní styl a metody, které by jim zaručily dlouhověkost při pevném zdraví. První texty, zmiňující se o kultivaci těla a ducha pocházejí z doby bezmála před pěti tisíci lety. Předpokládá se, že kořeny tai-chi spadají do té doby. Z pozdější doby (12.stol.) je známá pověst o mistru Čang San-fengovi, kterého jednou při pročítání starých spisů vyrušil křik ptáka. Podíval se tedy z okna a uviděl velkého ptáka, snad jeřába, jak bojuje s hadem. Přestože byl jeřáb vybaven ostrými pařáty a častoval hada tvrdými výpady, hada nepřemohl. Ten krouživým a měkkým pohybem unikal, ve spirálách se pohyboval dopředu a dozadu a zůstával nezraněn. Čang San-feng po této příhodě začal tvořit systém bojového umění tai-chi chuan. Také se traduje, že se zúčastnil mnoha bitev a zůstal neporažený.

Jak Tai-chi funguje?

Ten, kdo chce využít darů, které nám tai-chi slibuje, se musí nejprve naučit tzv. formu. To jsou předem dané pohyby, které se cvičí v pomalém tempu. Tyto pohyby na sebe plynule navazují a přecházejí jeden do druhého, tak jak se střídá den s nocí, jin s jangem, což jsou dvě základní síly, které jsou obsaženy ve všem, co nás obklopuje. Je také velmi důležité cvičit správně. Stabilní postoj je předpokladem správného zacvičení formy. Také držení těla, uvolněné paže a „zavěšení“ hlavy přispějí k lepším účinkům tai-chi. Když cvičíme, prochází naším tělem čchi, to je životní energie, která je nutná pro život. Opakováním pohybů dochází k uvolňování svalstva a energetických drah, energie pak může volně proudit tělem a tělo se uzdravuje. A uzdravuje se a mění se i mysl a duch. Člověk se stává klidným, pokorným, mírumilovným.

Zdravotní účinky

Má Tai-chi filozofický základ?

Tai-chi je založeno na taoistické filosofii. Základem této filosofie je prolínání a vzájemná přeměna jinu a jangu a interakce pěti prvků, Ohně, Země, Kovu, Vody a Dřeva. Mezi jednotlivými prvky, existují vztahy, které popisujeme jako cyklus „rození“, „ovládání“ a „kontroly“. Tai-chi v sobě obsahuje všechny prvky. Plynulé, nepřerušované a relaxované pohyby zosobňují Vodu, To, že se cvičí v pravidelných, urovnaných tvarech a cvičící provádí pohyby správně a do detailu s sebou nese energii Kovu. Cvičíme-li v pevných stabilních postojích, případně ve větší skupině, vnášíme do Tai-chi Zemi, velké otevřené pohyby reprezentují Oheň a konečně Dřevo je vyjádřeno pohybem podobným chůzi.

Tai-chi je prý bojové umění?

Ano, jednotlivé pohyby jsou současně návody k obraně, či k útoku, nelze-li se bránit jinak. Je dobré znát tyto aplikace, protože pak cvičící lépe pochopí každý pohyb a spíše ho pak provede správně. Ve správně vytvořeném pohybu je velká síla, která pak energetizuje tělo a přispívá k uzdravení. Cvičení ve dvojici, označovaná jako push hands, tlačící ruce, zase slouží ke zcitlivění vnímání. Cvičící se snaží soustředit a „naslouchat“ energiím protivníka a odhalit jeho záměr a včas zareagovat.

Cvičí se také se zbraněmi?

Kromě dlouhé pomalé formy, což je forma „holých rukou“, je možné cvičit také s mečem, šavlí, vějířem, dvěma krátkými holemi, dlouhou tyčí. Každá zbraň má svoji specifickou energii a zrovna tak sestavy, které se s nimi cvičí. Kromě sestav se zbraněmi se adept tai-chi může učit i další formy, některé rychlé, v některých se střídají rychlé pasáže s pomalými. Všechny formy ale slouží ke kultivaci energie.

Více o formách se zbraněmi

Kdo může Tai-chi cvičit?

Tai-chi může cvičit kdokoli, kdo se může pohybovat ve vzpřímené poloze. Každý cvičí podle svých možností. Tai-chi mohou samozřejmě cvičit i děti, ale děti většinou nácvik složitých pohybů a pomalé cvičení formy nebaví a delší dobu u něho nevydrží.Na sebe je vhodné vzít volné pohodlné oblečení, které cvičícího neomezuje v pohybu a nevyrušuje ze soustředění. Obuv by měla být měkká, někdo rád cvičí bos, někdo v tlustých ponožkách vybavených protiskluznými tečkami. V tradičních školách také není doporučováno cvičit příliš odhalený kvůli zachování úcty ke cvičení.

Napsali o nás