JITKA HORÁLKOVÁ

Cvičení a učení starých čínských Mistrů


Odmalička jsem chtěla být lékařkou po vzoru mé tety, kterou jsem velmi obdivovala. Komunistickým režimem mi bylo ale studium lékařství odepřeno. Vystudovala jsem sice techniku, ale k léčení mě to vždy táhlo. Po revoluci se otevřely brány ke svobodě i brány k vědění. Od té doby se soustavně vzdělávám v mnoha oborech souvisejících s alternativním lěčením. Aktivně se zabývám těmito obory:

  • Tai-chi chuan
  • Čchi-kung
  • Feng-shui
  • Ham-yu...astrotypologie člověka a jeho životní cesty

Moji učitelé


Anya Meot

Anya Meot

Paříž, Francie

Toni DeMoulin

Toni DeMoulin

Santa Barbara, USA

Phil Shields

Phil Shields

Londýn, Velká Británie

Alex Dong

Alex Dong

New York, USA

Takhle to začalo...


Bylo to po Sametové revoluci, kdy se mi dostala do ruky kniha Dr.Stephena Changa Vnitřní cviky pro zdraví. Tyto cviky jsem začala nadšeně a pravidelně cvičit a rozhodla se, že ty poklady musím předat dál. Našla jsem tedy kurz čchi-kungu s tím, že to potom začnu učit. Na kurzu jsem pochopila, že se ještě budu muset dlouho učit. Jezdila jsem na semináře, pravidelně jsem cvičila a objevovala zázračné působení čchi-kungu. Tehdy jsem ještě nevěděla, že existuje nějaké tai-chi. Ale když jsem se o tai-chi dozvěděla a vyzkoušela ho, propadla jsem mu.

Nejprve jsem se učila krátkou sestavu (24 forem). Pak jsem přešla k jinému učiteli, který učil styl, který cvičím dodnes. Kupovala jsem všechny dostupné knihy o tai-chi a čchi-kungu a snažila se nabyté vědomosti aplikovat při cvičení. Stále jsem pravidelně cvičila. Naučila jsem se dlouhou pomalou formu stylu Jang, linie Tung a cítila jsem potřebu učit se dál. Příležitost se naskytla brzy.

Device

V roce 2001 se v Praze konal Evropský kongres tai-chi chuanu. Zúčastnila jsem se semináře, který vedla Anya Meot z Francie. Cvičila stejný styl a slovo dalo slovo a já odjela na nejbližší seminář, který pořádala. Konal se v starobylém klášteře. Prostředí bylo skvělé, skvělí byli účastníci (již učitelé taichi), kurz byl velice náročný a intenzivní. Cvičilo se 8 hodin denně, večer se ještě promítalo video nebo film s bojovou tématikou. Já byla u vytržení, protože jsem netušila, kolik forem je možné se naučit a co všechno zahrnuje tai-chi chuan. Samozřejmě jsem se chtěla naučit všechno. Také jsem byla nadšená tím, že puzzle složené z vyčtených vědomostí a nyní praktikovaného taichi do sebe začalo zapadat. Po návratu z Francie jsem na doporučení Anyi Meot začala samostatně učit. V té době jsem už druhým rokem vedla cvičení čchi-kungu poblíž mého bydliště, takže jsme se skupinkou zájemců plynule přešli na taichi, čchi kung jsem stále vedla. V létě jsem opět jela do Francie a pokračovala v učení se. Rok na to (v září 2003) jsem se zúčastnila pařížského semináře Mistra Tung Kai Jing.

Další etapa mého studia tai-chi nastala, když jsem na internetu objevila DVD o tai-chi od Toni DeMoulin. Nechala jsem si je poslat a Toni mi nabídla, že přijede učit do Prahy. Toto jsem ráda přijala, protože cestování za tai-chi do ciziny je velice náročné nejen na peněženku. Navíc z DVD bylo zřejmé, že Toni je výborná zejména a nejen v push hands.(30 let studovala s Mistrem Tung Kai Jingem).V červenci 2004 jsem uspořádala první seminář s Toni a push hands. Pak následovaly semináře s Philem Shieldsem z Londýna , seminář Dui Lien s Toni a nakonec přijel do Prahy i Alex Dong, zástupce 5. generace Mistrů Taichi chuanu rodiny Tung/Dong.